Biển quảng cáo – Bộ chữ tòa nhà

Các sản phẩm biển quảng cáo tòa nhà có tác dụng đưa hình ảnh thương hiệu của tòa nhà đến với tất cả mọi người. Tuy vào mục đich sử dụng mà chúng ta có thể sử dụng bộ chữ tòa nhà bằng inox hoặc chữ alu cắm led