Biển quảng cáo – Bộ chữ quảng cáo sử dụng trong trung tâm thương mại

Bộ chữ quảng cáo sử dụng trong trung tâm thương mại được làm từ 2 chất liệu chính là mica và Inox. Dưới đây sẽ là những bộ chữ đẹp nhất để bạn có định hướng trước khi lựa chọn